Zahrádkářská kolonie za Kojetickým potokem je nejen zdrojem rekreace pro řadu obyvatel sídliště, ale také domovem čolka obecného. Tento nejběžnější, ale chráněný, druh čolka se zde vyskytuje v počtu desítek a možná i stovek jedinců.

Obojživelníci patří mezi nejohroženější skupinu zvířat a velká část druhů čelí hrozbě vymření. Samička čolka obecného dosahuje velikosti kolem 6 cm, sameček je větší – až 10 cm.

Na souši se živí drobným hmyzem, larvami hmyzu, pavouky, svinkami, malými červi, dešťovkami a plži. Ve vodě loví hmyz, červy a drobné korýše.

Během života na souši je možno čolky obecné vidět jen velmi zřídka, a to nejen proto, že žijí velmi skrytě, ale i proto, že jsou velmi drobní a aktivní jsou převážně v noci. Za dne se schovávají pod kameny, pod padlé kmeny a v mechu, v lidských sídlech často ve štěrbinách zdí, pod prkny a plechy na zemi apod. Za dne je můžeme pozorovat mimo tyto úkryty jen za chladného a deštivého počasí.

Čolci obecní zimují na souši, často ve velkých skupinách, vzácně i ve vodě. Do vody se stěhují hned, jak procitnou ze zimního spánku, obvykle v březnu a dubnu, kdy je voda velmi chladná. Při teplotě vody pod 6 °C se skrývají na dně a v husté vegetaci, nepřijímají potravu a jen velmi málo se pohybují. Když stoupne nad 8 °C, začínají být aktivní.

Během 10 až 14-ti dnů pak už získávají samečkové svůj typický svatební šat. Dospělci opouštějí vodu v letním období (červen až září) a žijí na souši v blízkosti míst rozmnožování. Sezónní aktivita končí v říjnu až listopadu.

Výskyt čolka obecného v Neratovicích je dozajista vzácnost a představuje další důvod pro zachování zahrádkářské kolonie.