Redakce Neratovin zaslala lídrům všech kandidátek čtyři otázky s nabídkou zveřejnění jejich odpovědí na našich stránkách. Jako třetí nám na otázky redakce odpověděla starostka Neratovic a lídr Neratovice jinak Mgr. Lenka Mrzílková. Její odpovědi přinášíme bez redakčních úprav.

Proč kandidujete v komunálních volbách?

Lenka MrzílkováTuto otázku jsem si před nedávnem také položila a to i s dovětkem, proč kandiduji po zkušenostech, které jsem za uplynulé období prožila.
Před čtyřmi lety jsem nastoupila na radnici s cílem změnit Neratovice k lepšímu a s představami, jak rychle a snadno to půjde. Dnes už vím, co je reálné splnit, jaké kroky jsou k tomu potřeba učinit a s kterými spolupracovníky toho lze docílit. Je zcela logické, že chci dokončit práci, kterou jsme započali, a cítím se být za její výsledky odpovědná. Ráda bych také předala své zkušenosti novým kolegům, protože vím, kolik informací a znalostí potřebných k řízení města budou muset získat. Měli by se ale také připravit na to, že se budou setkávat s nespokojeností, záští a pomluvami. Není totiž možné a často ani v zájmu většiny občanů vyhovět každému. Proto neslibuji nesplnitelné a všechno všem, vím, jaké jsou mé možnosti a kompetence a jak naplňovat cíle stanovené ve schválené strategii města. Povzbuzením do další práce mi jsou ohlasy ze setkávání s mnoha zajímavými lidmi a radost z výsledků, které se povedly. Mám chuť i odhodlání v práci pokračovat a slušnost – i v době předvolební – nepovažuji za známku slabosti.

S kým kandidujete?

Naše současná kandidátka prošla částečnou obměnou a jsem ráda, že se o veřejné dění zajímají mladí lidé, kteří jsou aktivní v různých místních sdruženích a organizacích. Zároveň ale nabízíme zkušenosti těch, kteří již v zastupitelstvu a v dalších orgánech města pracovali. Všichni, kdo chtějí získat důvěru voličů, by měli chtít hájit zájmy většiny a ne jen určitých skupin, ulic či dokonce jednotlivců. Takové jednání občané rychle odhalí a věřím, že se podle toho budou rozhodovat. Naše kandidátka i program jsou zveřejněny na stránkách našeho sdružení www.neratovice-jinak.webnode.cz a budou prezentovány v Listech města Neratovice a formou letáků.

Co byste změnili na krocích současné radnice?

To je otázka přímo na tělo, ale i odpověď na ní mám promyšlenou. Vím, kde jsou naše silné stránky, ale i slabiny. Nastartování dalších koncepčních změn je vhodné provést zároveň se změnou ve složení samosprávy, protože ta sama bez podpory úřadu a dalších subjektů nemůže své vize naplňovat. Proto bude velmi záležet na složení nového zastupitelstva a na shodě, jakými kroky bude chtít svých cílů dosáhnout. Konkrétní návrhy si ale dovolím nechat až pro případné koaliční partnery.

Copak byste naopak na krocích současné radnice neměnili?

Z toho, co se nám společně podařilo prosadit, jednoznačně pozitivně hodnotím pravidla pro zadávání veřejných zakázek, jejichž zavedení bylo velkým krokem k transparentnosti a otevřenosti úřadu směrem k občanům. Každý si díky tomu může ze zveřejněných dokumentů ověřit, jakým způsobem vedení města hospodaří a že nedochází k podvodům, o kterých bez jakýchkoliv podložených skutečností hlásají někteří aktivisté. Naše pravidla patří k nejpřísnějším v naší republice a také zveřejňování všech souvisejících dokumentů předběhlo zákonnou povinnost, kterou naši zákonodárci teprve projednávají.
Za velice úspěšné také považuji čerpání finančních prostředků z různých národních a evropských fondů. Částka, kterou jsme takto získali, dosahuje 140 mil. korun a umožnila realizaci investic za cca 200 milionů. Co všechno se díky tomu podařilo vybudovat je vidět ve městě na každém kroku. Uvedu proto jen jeden příklad, v rámci revitalizace sídliště Na Výsluní byla vybudována také tři zcela nová dětská hřiště.
Dalším pozitivem, o jehož zachování jsem se zasadila, je pokračování činnosti veřejné služby. Díky této možnosti vzniklo při městském úřadu již 22 pracovních míst a je to jeden z příkladů naplňování podpory zaměstnanosti v praxi. Tito pracovníci se podílejí nejen na pravidelném úklidu města a likvidaci černých skládek, ale zajišťují i úklid v prostorách úřadu, pomáhají v organizacích zřizovaných městem nebo při různých akcích, které se ve městě konají. Bez jejich soustavné práce by Neratovice vypadaly skutečně jinak. Ale to už by bylo na jiné téma.