Odbor sociálních věcí a školství MěÚ připravil besedu se zástupce Policie ČR panem Petlachem na téma prevence kriminality.

Beseda se bude konat v úterý 15. dubna od 16:00 v obřadní síni města Neratovice, tedy v budově Městského úřadu na Kojetické ulici.

Pořadatelé slibují zajímavou besedu, ve které řečník nabídne seniorům dobré rady, ale také úsměvné příklady z policejní praxe.

Beseda je primárně určena pro osoby se zdravotním postižením bez rozdílu věku, seniory, ale také všechny další zájemce z Neratovic a okolí.

Bližší informace poskytne koordinátor aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením Jiří Bohun (jiri.bohun@neratovice.cz, 315 650 467) nebo vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Marcela Brodilová.

ScreenShot229