Osm dvojice se nakonec sešlo na startu závodu o LobkoWický pohár. Jednalo se o soutěž dvojic na kolech, kdy závodníci a závodnice plnili úkoly na stanovištích.

Jelo se podle slepé mapy, kde byly zakresleny také jednotlivé úkoly. Mezi nimi byly samostatné úkoly a úkoly na stanovištích.

Jako první úkol museli závodníci veslovat na pramici na čas zhruba do půlky Labe a zpět ke břehu, podobný úkol pak později čekal soutěžící na šlapadle. Na stanovištích čekaly i další úkoly jako trefit plastové žabky do misky, slalom na křivém kole, tažení spoluzávodníka s děravým kbelíkem v ruce na káře za kolem a podobně.

Samostatné úkoly se soustředily na schopnost závodníků sledovat terén po trase závodu. Závodníci museli odpovědět, kdo uklidil les v Tišících či jakou barvu má noha černé krabice u jezu.

Závod nebyl na čas, rozhodující byla úspěšnost v plnění úkolů. A tak první tým v cíli skončil až čtvrtý.

Krásný pohár, který zhotovili pořadatelé, nakonec obdrželi za první místo Pavel Rechcígl a Davit Bartůněk, za druhé místo Libor Laštovička a Josef Klatovský a za třetí místo pak Radim Škoda a Pavlína Štibingerová.

Bludičkami dne se staly Anna Cilcová a Marie Vohadlová, které se ztratily již při prvním ze tří „polabských dobrodružství“, a tak jim později v závodě nezbývala jiná možnost, než se dosažení cíle vzdát.

I tyto účastnice si stejně jako ostatní závod užily a těší se příští ročník.