Začátkem září rezignovala na svůj post předsedkyně, ale také členky kontrolního výboru zastupitelstva města Neratovice Hana Vojtová (KSČM). Na zářijovém zasedání zastupitelstva ovšem dovolba člena výboru a volba nového předsedy vůbec nebyla zařazena na program zasedání. Ostatně i přes nepříliš rozsáhlý program se zasedání protáhlo na osmihodinové povídání a zastupitelé odcházeli ze sálu krátce po půlnoci.

Kontrolní výbor se tak mezi zářijovým a říjnovým zasedáním vůbec nesešel a na říjnovém zasedání, které proběhlo tuto středu, tak ani nemohla být zastupitelstvu k dispozici zpráva kontrolního výboru. Na volbu člena a předsedy kontrolního výboru nakonec došlo.

Za člena výboru byl navržen Petr Černohorský, který v něm měl zastupovat KSČM. V neratovickém zastupitelstvu bývá dobrým zvykem, že každá politická strana má zástupce jak v kontrolním, tak finančním výboru, pokud o to stojí.

Pokud by byl zvolen, zbyly jen dva kandidáti na předsedu Kontrolního výboru. Předsedou výboru zastupitelstva totiž ze zákona musí být zastupitel. Kateřina Kořanová i Pavel Šanda však odmítli kandidovat na předsedu, v prvním případě by to ani nebylo vhodné vzhledem k tomu, že posty předsedů výborů na základě elementární politické kultury náleží opozičním stranám.

Proto Jiří Sloup navrhl jako protikandidáta zastupitelku Alenu Proškovou, která nakonec byla také zvolena.