Evangelíci na Neratovicku – tak zní název výstavy, kterou společně pořádají neratovické
nakladatelství Verbum a historická společnost Veritas ve spolupráci s farním sborem Českobratrské
církve evangelické v Libiši. Výstava představí na dvanácti velkoformátových panelech historické
období od vydání tolerančního patentu do současnosti, na území dnešního Neratovicka, ze
specifického pohledu evangelíků.

Součástí zahajovací vernisáže 3. listopadu bude přednáška evangelické teoložky a historičky doc.
PhDr. Evy Melmukové, která se celoživotně zabývá tématy evangelických dějin a v minulosti
přednášela církevní dějiny na Evangelické teologické fakultě UK.

Jedním z hostů navazující besedy bude i Prof. ThDr. Jakub S. Trojan, český teolog a bývalý děkan
Evangelické teologické fakulty UK. Jako farář Českobratrské církve evangelické působil v letech 1967
až 1974 také v Libiši. Tehdy měl v libišském sboru i Jana Palacha, kterého po jeho sebeupálení
pochovával na Olšanských hřbitovech.

Zveme všechny zájemce o naší místní historii na besedu se zajímavými hosty. Vernisáž se uskuteční 3.
listopadu od 18:00 v Jazzovém klubu ve Společenském domě v Neratovicích. Realizaci výstavy
podpořilo město Neratovice a Společenský dům v Neratovicích.

Ladislav Židoň